Workshops

“In alle “zangstijlen thuis”

Vier korte cursussen  voor  kleine groepen  in diverse zangstijlen en technieken.

Van individueel stem coaching tot meerstemmige zang in prachtige korte passende koorstukken.                                                                                                                                                                    Wilde je altijd al weten waarom Balkanzang zang zo intens anders klinkt dan opera, en ben je benieuwd hoe je je stem kan veranderen en aanpassen aan een bepaalde groepsklank ?

Het antwoord is simpel. Je hebt misschien affiniteit met een bepaald genre en zangstijl, iets wat je ook de comfortzone van je stem kan noemen, maar je stem heeft ongekend vele mogelijkheden. Want je stem kan ook schreeuwen, huilen, jengelen of fluisteren, en dat levert al een heleboel verschillende klanken op.                                                                                                        Elke zangstijl maakt gebruik van een soort receptuur, een techniek die een bepaald gevoel, ruimte  of scherpheid opwekt. Daarnaast komen timing, ritmiek, versieringen en toonladders kijken, en bij koorzang ook de harmonie en de stijl van het arrangement.

Wil je meer weten hoe je je stem kan gebruiken in wereldmuziek en andere genres?

We gaan in elke cursus experimenteren met de stem, technisch oefenen en natuurlijk ook  de passende liederen erbij zoeken voor een fenomenaal groepsklank.   Zo dat elke stem aandacht krijgt wordt er zowel solistisch binnen korte  technische masterclasses als ook en  vervolgens  meerstemmig geoefend, zodat de klank, die we willen creëren zich in de groep versterkt. Het repertoire zal divers en de liederen zelf kort gehouden worden zodat je in een les de basis van het geleerde onder de knie krijgt.

Er is een uitgebreide en fysieke warm up gericht op ontspanning en energie, daarna gaan we met de specifieke  zangstijl die we in de cursus gaan behandelen aan de slag. CVT, EVTS en mijn eigen inzichten rondom (etnische) techniek vormen de basis. Ook ornamentatie  en frasering, zegge de ziel van het lied  krijgen aandacht.

Het wordt snuffelen, uitproberen, variëren en heel veel nieuws ontdekken over je stem.  Je eigen vragen en behoeften  staan centraal.                                                                                                               Je kan voor elke cursus apart inschrijven. Behalve voor de basis techniekcursus is ervaring met meerstemmig zingen gevraagd, gezien we een kleine groep vormen.

De lessen zullen plaatsvinden:

Haarlemmermeerstraat 82 ( Studio H)                                                                                                              Woensdag  avond : 20.00 tot 22.00                                                                                                                             Prijs: 110,00 ( voor vier lessen á twee uur)

Zaterdag middag: 14.00 tot 17.00                                                                                                                          Prijs:  160,00 ( voor vier lessen á drie uur)

Maximum groepsgrootte is op dit moment 4 deelnemers. Dit is de bepaling van het RIVM over de minimale afstand tussen zangers in de ruimte. In overleg en als de maatregelen het toestaan kan de groep tot aan 6 deelnemers toestaan.

Welke cursus? 

Basiscursus: Stem techniek en samenzang                                                                                                      In deze vier avonden leren we meer over ademhaling, basis techniek en diverse stemkwaliteiten, ontspanning en inspanning zodat je lekker in je lijf zit bij het zingen. Hoe we zo onze stem gezond kunnen gebruiken en welke valkuilen we kunnen omzeilen is natuurlijk het belangrijkste. We leren ook naar elkaar te luisteren en steeds gemakkelijker  en elkaar aanvoelend samen te zingen, door eenvoudige speelse  opdrachten. Een kort lied brengt ons elke avond tot samen zingen.                                                                                                                                Geen eerdere koor ervaring vereist.  Als het niveau het toelaat, worden we meerstemmig.

4 woensdag avonden: 9/16/23 en 30 maart van 20.00-22.00

Afrique, mon amour                                                                                                                                                           In deze vier avonden leren we een aantal vooral (Zuid)Afrikaanse meerstemmige liederen kennen. Call en respons is een typisch kenmerk met een solist die de groep voorgaat, maar ook het variëren en improviseren  op een lied. We leren specifieke technische aspecten van de zangstijl kennen, waaronder zingen in twang en overdrive, maar ook ritmische beweging en dans horen onafscheidelijk bij deze muziekcultuur.

4 woensdag avonden 11/18/25 mei en 1 juni, van 20.00 tot 22.00

De Kaukasus                                                                                                                                                                       In deze vier avonden leren we een aantal meerstemmige liederen uit Georgië en Rusland kennen. De liederen zijn kort en meestal in een avond te leren zodat er vooraf  voldoende ruimte is  voor een stem warm up en het oefenen van de specifieke zangstijl en techniek. Het zijn hartstochtelijke en zeer bijzondere harmonieën

 4 woensdag avonden (om de week) 8 en 22 juni 6 en 20 juli, 20.00 tot 22.00

Balkan en Roma zang                                                                                                                                                    In deze vier middagen leren wij meer over de specifieke stijlen uit Zuidoost-Europa. Wat is specifiek voor de Balkan stem en wat maakt Romazang zo hartstochtelijk?                           Techniek maar ook ornamentatie komen aan bod. We spelen  met klank, frasering  en raken zo vertrouwd met deze unieke en zielvolle stijlen. Minimaal twee passende  liederen  worden een- of meerstemmig ingestudeerd.

4 losse zaterdagen á drie uur: 14.00 tot 17.00 in het najaar, informatie volgt  binnenkort 

Leerlingenworkshops

Regelmatig organiseer ik workshops/masterclasses binnen mijn lespraktijk voor alle leerlingen die dat willen om samen te oefenen, van en met elkaar te leren en begeleid te worden door een professionele pianist.

www.singyoursong.nl/workshops

Actuele workshopinhoud voor particulieren, zanggroepen  en bedrijven.

Na een fysieke stem opwarming worden per keer twee á drie liederen op gehoor aangeleerd, dit om beginners en gevorderden hetzelfde vertrekpunt te geven, maar ook omdat op gehoor leren anders een diepgaander functioneert. Je moet de muziek tijd geven om te zakken in je geheugen, je openstellen om op te nemen zoals een kind leert. Daardoor kan je bij het zingen met anderen contact opnemen, visueel beter timen of bewegen bij het zingen. Het repertoire kan van alles zijn maar bij voorkeur een kort of makkelijk in het oor gaand lied met een overzichtelijke tekst. Vaak wordt een lied uit het wereldmuziek genre of een spiritual gebruikt omdat hierbij vaak de teksten herhaald worden. Herhaling verhoogt de intensiteit van het musiceren en opent vaak anders niet toegankelijke “ruimtes”. Variatie en improvisatie kan de kop op steken als je de muziek bijna kan dromen en zo wordt zingen niet alleen iets dat ons samen brengt maar ook iets dat onze (gezamelijke) creativiteit aanspoort.

Kennismaking met de stemtraining van Roy Hart.

Vier workshops

Waar: Studio Nathalie, Marci Panis, Marcusstraat 46-52, Amsterdam
Van: 10.00 tot 14.00u,
Kosten: € 50,00 per keer. Besluit je na de eerste alle vier workshops te willen volgen krijg je er een gratis. De prijs is dit geval € 150,00  voor vier workshops.

Roy Hart, acteur, experimentele zanger en docent, leerde geen methode. De nadruk van zijn stemtraining lag op zijn interesse voor de individuele stem en het bekrachtigen en uitbreiden van bereik en klankkleur. Na zijn dood in 1975 legde zich zijn experimentele theatergroep er op toe trainingen en workshops te geven voor zowel amateurs als professionele performers.
In deze workshops verkennen we de stem in al haar uitdrukkingsmogelijkheden, onafhankelijk van esthetische normen. We verlaten de bekende paden, gaan op creatief onderzoek, alleen, als groep of met een partner. We verkennen de verbinding tussen lichaam, stem en bewustzijn en zoeken de muziek in ons in al haar vormen. De workshops zijn geschikt voor elk niveau en kunnen zowel apart als ook als bundel geboekt worden. Elke workshop heeft een iets andere opbouw of thema.

Opgeven via: ulrike.siems@hetnet.nl

Een nadere toelichting:

De evolutie van de stem
De mens zong zijn gevoelens uit lang voordat hij taal beheerste. Ook al moeten we ons onder het zingen van de eerste mensen iets anders voorstellen dan nu. Het vermogen om steeds gedetailleerder te communiceren via beweging en geluid vormde de basis voor het overleven in een grotendeels mensonvriendelijke (gevaarlijke) omgeving.
Taal was oorspronkelijk een mengeling van gevoelsmatige en imiterende klanken. Klanken die angst, woede, liefde uitdrukten, klanken die de geluiden van de elementen imiteerden zoals het ruizen en gorgelen van het water, het rollen van de donder, het geschreeuw van de dieren en de emotionele reactie erop.
Het grote vermogen van onze stembanden, de gevoeligheid van onze oren en de ritmische reactie van ons lichaam op muziek heeft zich uit pure noodzaak ontwikkeld. Duizenden zingende en dansende generaties voorouders en hun culturele vrijheden en beperkingen hebben het spectrum van onze muzikaliteit vergroot en verdiept. Iedereen heeft het vermogen om te zingen en te dansen genetisch doorgekregen.

Waar zijn we nu?
In onze westerse maatschappij zien we een tweedeling beland waarbij we mensen  die zogenaamd kunnen zingen/dansen onderscheiden van die die het niet kunnen. Terwijl we allemaal met dezelfde complexe anatomie in ons lijf geboren worden, geloven we al vrij vroeg dat zingen/dansen alleen voor een klein aantal begaafden gereserveerd is. Wat ons rest is dat er geen een mens bestaat die zonder muziek en zang door het leven wil gaan, ook al doet hij  niet meer actief mee.  Muziek is voor ons van levensbelang, want zij belichaamt, vertolkt of beïnvloedt onze emoties.

Inhoud van het werk met de stem
In deze workshop richten we ons op onze oorspronkelijke of wel de ieder mens eigen vermogen, om de stem in willekeurige of gekozen richtingen te buigen. De oertaal van de mens, het primaire geluid dat gehuisvest is in een dynamisch lichaam en al zijn fysieke en emotionele uitingen en dat rijk en oneindig vloeit als we ons laten spelen,  is uitgaanspunt  van deze workshop. Het circulaire, ritmische en emotionele van onze uitingen krijgt ongehinderde aandacht. Het zingende lichaam en de dansende stem zoekt naar nieuwe eigen muzikale vormen die wij misschien alleen met woorden als waarachtig of authentiek kunnen omschrijven maar die we soms tot nu toe niet tegen gekomen zijn. Door lichaamswerk, muziek, en onze fantasie raken we vertrouwd met onze stemwereld zoals die zich dit moment wil openbaren.
We exploreren en ontdekken de stem opnieuw, van stemdans naar de gevormde uiting.

Alle vier workshops volgen elkaar inhoudelijk op. En toch staat elke workshop op zich. De workshops vinden op dit moment alleen plaats op aanvraag.

Heb je hier interesse voor neem contact op via: ulrike.siems@hetnet.nl

Workshop stemvorming voor koren wereldmuziek

voor reeds bestaande zanggroepen wordt er gewerkt aan diverse stemkwaliteiten, techniek, experimenteel stem- en lichaamswerk en soms ook beweging om de groep uit te dagen op een andere manier naar elkaar te luisteren. Vanuit improvisatie opdrachten werken we naar samenzang. We spelen hierbij met ons lijf en onze stem en werken op deze manier zowel aan authenticiteit als aan onze theatrale vermogens. Een aangepaste werkwijze is uiteraard bespreekbaar.