Workshops

Leerlingenworkshops

Regelmatig organiseer ik workshops/masterclasses binnen mijn lespraktijk voor alle leerlingen die dat willen om samen te oefenen, van en met elkaar te leren en begeleid te worden door een professionele pianist.

www.singyoursong.nl/workshops

Actuele workshopinhoud voor particulieren, zanggroepen  en bedrijven.

Na een fysieke stem opwarming worden per keer twee á drie liederen op gehoor aangeleerd, dit om beginners en gevorderden hetzelfde vertrekpunt te geven, maar ook omdat op gehoor leren anders een diepgaander functioneert. Je moet de muziek tijd geven om te zakken in je geheugen, je openstellen om op te nemen zoals een kind leert. Daardoor kan je bij het zingen met anderen contact opnemen, visueel beter timen of bewegen bij het zingen. Het repertoire kan van alles zijn maar bij voorkeur een kort of makkelijk in het oor gaand lied met een overzichtelijke tekst. Vaak wordt een lied uit het wereldmuziek genre of een spiritual gebruikt omdat hierbij vaak de teksten herhaald worden. Herhaling verhoogt de intensiteit van het musiceren en opent vaak anders niet toegankelijke “ruimtes”. Variatie en improvisatie kan de kop op steken als je de muziek bijna kan dromen en zo wordt zingen niet alleen iets dat ons samen brengt maar ook iets dat onze (gezamelijke) creativiteit aanspoort.

Kennismaking met de stemtraining van Roy Hart.

Vier workshops

Waar: Studio Nathalie, Marci Panis, Marcusstraat 46-52, Amsterdam
Van: 10.00 tot 14.00u,
Kosten: € 50,00 per keer. Besluit je na de eerste alle vier workshops te willen volgen krijg je er een gratis. De prijs is dit geval € 150,00  voor vier workshops.

Roy Hart, acteur, experimentele zanger en docent, leerde geen methode. De nadruk van zijn stemtraining lag op zijn interesse voor de individuele stem en het bekrachtigen en uitbreiden van bereik en klankkleur. Na zijn dood in 1975 legde zich zijn experimentele theatergroep er op toe trainingen en workshops te geven voor zowel amateurs als professionele performers.
In deze workshops verkennen we de stem in al haar uitdrukkingsmogelijkheden, onafhankelijk van esthetische normen. We verlaten de bekende paden, gaan op creatief onderzoek, alleen, als groep of met een partner. We verkennen de verbinding tussen lichaam, stem en bewustzijn en zoeken de muziek in ons in al haar vormen. De workshops zijn geschikt voor elk niveau en kunnen zowel apart als ook als bundel geboekt worden. Elke workshop heeft een iets andere opbouw of thema.

Opgeven via: ulrike.siems@hetnet.nl

Een nadere toelichting:

De evolutie van de stem
De mens zong zijn gevoelens uit lang voordat hij taal beheerste. Ook al moeten we ons onder het zingen van de eerste mensen iets anders voorstellen dan nu. Het vermogen om steeds gedetailleerder te communiceren via beweging en geluid vormde de basis voor het overleven in een grotendeels mensonvriendelijke (gevaarlijke) omgeving.
Taal was oorspronkelijk een mengeling van gevoelsmatige en imiterende klanken. Klanken die angst, woede, liefde uitdrukten, klanken die de geluiden van de elementen imiteerden zoals het ruizen en gorgelen van het water, het rollen van de donder, het geschreeuw van de dieren en de emotionele reactie erop.
Het grote vermogen van onze stembanden, de gevoeligheid van onze oren en de ritmische reactie van ons lichaam op muziek heeft zich uit pure noodzaak ontwikkeld. Duizenden zingende en dansende generaties voorouders en hun culturele vrijheden en beperkingen hebben het spectrum van onze muzikaliteit vergroot en verdiept. Iedereen heeft het vermogen om te zingen en te dansen genetisch doorgekregen.

Waar zijn we nu?
In onze westerse maatschappij zien we een tweedeling beland waarbij we mensen  die zogenaamd kunnen zingen/dansen onderscheiden van die die het niet kunnen. Terwijl we allemaal met dezelfde complexe anatomie in ons lijf geboren worden, geloven we al vrij vroeg dat zingen/dansen alleen voor een klein aantal begaafden gereserveerd is. Wat ons rest is dat er geen een mens bestaat die zonder muziek en zang door het leven wil gaan, ook al doet hij  niet meer actief mee.  Muziek is voor ons van levensbelang, want zij belichaamt, vertolkt of beïnvloedt onze emoties.

Inhoud van het werk met de stem
In deze workshop richten we ons op onze oorspronkelijke of wel de ieder mens eigen vermogen, om de stem in willekeurige of gekozen richtingen te buigen. De oertaal van de mens, het primaire geluid dat gehuisvest is in een dynamisch lichaam en al zijn fysieke en emotionele uitingen en dat rijk en oneindig vloeit als we ons laten spelen,  is uitgaanspunt  van deze workshop. Het circulaire, ritmische en emotionele van onze uitingen krijgt ongehinderde aandacht. Het zingende lichaam en de dansende stem zoekt naar nieuwe eigen muzikale vormen die wij misschien alleen met woorden als waarachtig of authentiek kunnen omschrijven maar die we soms tot nu toe niet tegen gekomen zijn. Door lichaamswerk, muziek, en onze fantasie raken we vertrouwd met onze stemwereld zoals die zich dit moment wil openbaren.
We exploreren en ontdekken de stem opnieuw, van stemdans naar de gevormde uiting.

Alle vier workshops volgen elkaar inhoudelijk op. En toch staat elke workshop op zich. De workshops vinden op dit moment alleen plaats op aanvraag.

Heb je hier interesse voor neem contact op via: ulrike.siems@hetnet.nl

Workshop stemvorming voor koren wereldmuziek

voor reeds bestaande zanggroepen wordt er gewerkt aan diverse stemkwaliteiten, techniek, experimenteel stem- en lichaamswerk en soms ook beweging om de groep uit te dagen op een andere manier naar elkaar te luisteren. Vanuit improvisatie opdrachten werken we naar samenzang. We spelen hierbij met ons lijf en onze stem en werken op deze manier zowel aan authenticiteit als aan onze theatrale vermogens. Een aangepaste werkwijze is uiteraard bespreekbaar.