Muziekeducatie en kinderen

Aan het Conservatorium van Amsterdam heb ik Januari 2019 de post HBO-studie Muziekeducatie afgerond. Sinds voorjaar 2019 werk ik als vakleerkracht muziek op basisscholen in Amsterdam. De ervaring op de scholen wil ik gebruiken om kindgerichte muziek- en zangprojecten te ontwikkelen. Thema’s die voor mij van belang zijn, zijn:

  • stemvorming voor kinderen passend en plezierig maken;
  • op speelse wijze noten leren lezen en algemene muzikale vorming aanbieden;
  • creatief met muziek omgaan, waarbij ook improviseren en componeren een onderdeel is;
  • ritmische scholing en body percussie;
  • door zang bevorderen van het luistervermogen en verhogen van saamhorigheid;
  • herintroductie van kinderkoren op scholen;
  • stemscholing workshops voor leerkrachten aanbieden.