Muziekeducatie en kinderen

Januari 2019 heb ik de post HBO-studie Muziekeducatie afgerond aan het Conservatorium van Amsterdam. Sinds voorjaar 2019 werk ik als vakleerkracht muziek op basisscholen in  Amsterdam. Mijn intentie is om kindgerichte muziek- en zangprojecten te ontwikkelen.  Belangrijke thema’s voor mij zijn:

  •  stemvorming voor kinderen passend en plezierig maken
  • op speelse wijze noten leren lezen en algemene muzikale vorming aanbieden
  • creatief met muziek omgaan, waarbij improviseren en componeren een onderdeel zal zijn
  • ritmische scholing en body percussie
  • door zang bevorderen van het luistervermogen en verhogen van saamhorigheid.
  • herintroductie van kinderkoren op school
  • stemscholing workshops voor leerkrachten aanbieden